Fandom

Math Wiki

Unghi înscris în cerc

1.030pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
InscribedAngle 1000.gif

Dacă avem un cerc \mathcal C(O, r), \! de centru O şi rază r, iar A, B, C trei puncte pe cerc, atunci unghiul \angle ABC \! având vârful pe cerc şi laturile coarde ale acestuia, se numeşte unghi înscris în cerc.

Măsura acestuia este pe jumătate din cea a arcului mic cuprins între laturile sale:

m \angle (ABC) = \frac 1 2 m \overset {\frown}{AC}. \!


CentralInscribedAngle 1000.gif
  • cicat
  • mincat
  • de
  • tine

Resurse Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki