Fandom

Math Wiki

Undă acustică

1.029pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Unda acustică este o undă elastică prin intermediul căreia se propagă în spaţiu un câmp acustic. Dacă frecvența sa este cuprinsă între 16 şi 20.000 Hz, se numeşte undă sonoră.

Also on Fandom

Random Wiki