Fandom

Math Wiki

Undă

1.032pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Gravitational wave.jpg

Undă gravitațională

Unda reprezintă fenomenul de propagare, din aproape în aproape, a unei perturbaţii într-un mediu; în toate punctele atinse de undă ale mediului se reproduce perturbaţia iniţială.

În funcţie de natura perturbaţiei ce se propagă, se cunosc:

După natura suprafeţei de undă, undele pot fi:

  • plane
  • sferice
  • cilindrice.

În funcţie de direcţia pe care oscilează mărimea care se propagă, se deosebesc:

Vezi şi Edit

Resurse Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki