FANDOM


Termodinamica este ramura fizicii care studiază mișcarea termică a materiei, precum şi trecerea acesteia în alte forme de mișcare. Se ocupă în special de stările de echilibru ale sistemelor fizico-chimice, precum şi de procesele care conduc la atingerea acestor stări. În scopul caracterizării acestor procese se utilizează un parametru de stare specific, temperatura, şi o serie de mărimi de stare ca: entropia, potențialele termodinamice etc.; acestea sunt mărimi macroscopice cărora le corespund, la scară microscopică, valorile medii ale unor mărimi fluctuante de natură mecanică, electromagnetică etc., obţinute cu ajutorul fizicii matematice (teoria probabilităților, statistică etc.) aplicate unui sistem de particule.

Resurse Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki