FANDOM


Teoremă. Fie ABC un triunghi echilateral şi M un punct în planul triunghiului. Atunci:

a) Dacă M nu aparţine cercului circumscris triunghiului ABC, atunci există un triunghi cu laturile congruente cu segmentele MA, MB, MC. \!

b) Dacă M aparţine cercului circumscris triunghiului ABC, atunci lungimea unuia dintre segmentele MA, MB, MC \! este egală cu suma lungimilor celorlalte două.


Demonstraţie.

Teorema lui Pompeiu 1

a) Fie inversiunea i_{M, k}, \; k \in \mathbb R \setminus \{0\} \! şi A'= i_{M, k}(A), \; B'=i_{M, k}(B), \; C' = i_{M, k} (C). \!

Notăm cu a, b, c \! lungimile segmentelor MA, MB, MC \! şi cu l lungimea laturilor triunghiului echilateral ABC. Deoarece punctul M nu este situat pe cercul circumscris triunghiului ABC, punctele A', B', C'\! nu sunt coliniare.

A'B'= AB \cdot \frac{k}{ab} = l \cdot \frac{k}{ab} = \frac{c \cdot l \cdot k}{abc}. \!

Analog, B'C' = \frac{a \cdot l \cdot k}{abc} \! şi C'A' = \frac{b \cdot l \cdot k}{abc}. \! Rezultă:

\frac{a}{B'C'} = \frac{b}{C'A'} = \frac{c}{A'B'} = \frac{abc}{l \cdot k}. \!

Prin urmare, lungimile segmentelor MA, MB, MC \! sunt proporţionale cu lungimile laturilor triunghiului A'B'C'. Aşadar segmentele MA, MB, MC \! pot forma un triunghi asemenea cu triunghiul A'B'C'. \!


b)

Teorema lui Pompeiu 2

Dacă M aparţine cercului circumscris triunghiului ABC, atunci prin aceeaşi inversiune i_{M, k}, \! punctele A, B, C \! se transformă în punctele A', B', C' \! situate pe o dreaptă (perpendiculară pe diametrul ce trece prin M). Avem:

A'B' = B'C' + C'A' \; \; \Leftrightarrow \; \; AB \cdot \frac{k}{ab} = BC \cdot \frac{k}{bc} + CA \cdot \frac{k}{ca} \; \; \Leftrightarrow \; \; c=a+b. \!

Vezi şi Edit