FANDOM


Teorema lui Lagrange fig. 1

Enunţ Edit

Teorema creşterilor finite a lui Lagrange mai este deumită şi Prima teoremă a creșterilor finite sau Prima teoremă de medie. Este o generalizare a teoremei lui Rolle, în care funcția considerată nu are neapărat valori egale la capetele intervalului de definiţie.

Teoremă (Lagrange). Fie f: [a, b] \rightarrow \mathbb R, \; a, b \in \mathbb R, \; a< b o funcție care respectă următoarele condiţii:

1) f este continuă pe intervalul închis [a, b]; \!

2) f este derivabilă pe intervalul deschis (a, b), \!

atunci există cel puţin un punct c în intervalul deschis (a, b) (deci c \in (a, b) \!) pentru care:

f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b-a}. \!

Consecinţe Edit

1) Dacă f'=0, atunci f constantă pe acel interval.

2) Dacă f, g au derivatele egale pe un interval atunci ele diferă pe acel interval doar printr-o constantă.

f'(x) = g'(x), \; \forall x \in E  \; \Rightarrow \; f(x) - g(x) = k, \; \forall x \in E. \!

3) Dacă derivata unei funcţii este (strict) pozitivă (respectiv negativă) pe un interval, atunci funcţia este (strict) crescătoare (respectiv descrescătoare) pe acel interval:

f'(x) \ge 0, \; \forall x \in E \; \Rightarrow \; f \! este crescătoare pe E;
f'(x) \le 0, \; \forall x \in E \; \Rightarrow \; f \! este descrescătoare pe E;
f'(x) > 0, \; \forall x \in E \; \Rightarrow \; f \! este strict crescătoare pe E;
f'(x) < 0, \; \forall x \in E \; \Rightarrow \; f \! este strict descrescătoare pe E,

unde s-a considerat f: E \rightarrow \mathbb R, \! E fiind interval închis.


4) Fie f: E \rightarrow \mathbb R, \! E interval închis şi x_0 \in E. \! Dacă f este continuă în x_0 \! şi derivabilă pe E \setminus \{ x_0 \} \! şi există limita \lim_{x \to x_0} f'(x) =l \in \mathbb {\bar R}, \! atunci f admite derivată în x_0 \! şi avem:

f'(x_0) = l. \!

Mai mult, dacă l \in \mathbb R, \! atunci f este derivabilă în x_0 \! şi:

f'(x_0) = l. \!

Aplicaţii Edit

1) Să se studieze aplicabilitatea teoremei lui Lagrange în cazul funcţiei:

Nu s-a putut interpreta (eroare de sintaxă): f: [1, 3] \rightarrow \mathbb R, \; f(x) = \begin{cases} x, & daca \; 1 \le x \le 2 \\ \frac{x^4}{ & daca \; 2 < x \le 3 \end{cases} \!


Soluţie:

\lim_{x \to 2, \; x<2} x=2. \!

Verificăm continuitatea funcţiei:

f(2) =  \lim_{x \to 2, \; x<2} x  =2 \!
f(2) =  \lim_{x \to 2, \; x>2} \frac{x^4}{4}+1  =5 \!

Verificăm derivabilitatea:

f'(x) = \begin{cases} 1 & daca \; 1 \le x < 2 \\ \frac x 2 & daca \; 2< \le 3 \end{cases} \!

În punctul x=2 avem:

f'_s (2) = \lim_{x \to 2 \; x<2} \frac{x-2}{x-2} =1; \!
f'_d (2) = \lim_{x \to 2 \; x>2} \frac{x^2 +1 -2}{x-2} = \frac 1 4 \!
f'_d (2) = \lim_{x \to 2 \; x>2} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = 1 \!

Am obţinut:

f'_s = f'_d =1, \!

deci funcţia este derivabilă şi atunci se poate aplica teorema lui Lagrange:

\frac{f(3) - f(1)}{3-1} = \frac{\frac 9 4 +1 -1}{2} = \frac 9 8, \!

se disting două cazuri:

  • cazul 1: dacă c \in (1, 2) \;  \Rightarrow \; f'(x) = \frac 9 8 \; \Leftrightarrow \; 1=\frac 9 8, imposibil
  • cazul 2: dacă c \in (2, 3) \;  \Rightarrow \; f'(c) = \frac 9 8 \; \Leftrightarrow \; \frac c 2 = \frac 9 8  \; \Leftrightarrow \; c= \frac 94 \in (2, 3).


2) Să se demonstreze inegalitatea:

\frac{x}{1+x} < \ln (1+x) < x, \; x>0; \!


Soluţie. Aplicăm teorema lui Lagrange funcţiei f(t) = \ln (1+t) \! pe intervalul [0, x]; \!

\frac{f(b) - f(a)}{b-a}= f'(c) \!

devine

\frac{f(b) - f(0)}{x-0}= f'(c) \!

deci:

\frac{\ln (1+t)}{x} = \frac{1}{1+c}. \!

Cum 0<c< x, \! avem:

1< c+1<x+1 \! şi 1>\frac {1}{c+1}>\frac{1}{x+1} \!
\Rightarrow \; 1>\frac{\ln (1+x)}{x}> \frac{1}{x+1} \; \Rightarrow \; x> \ln (1+x) > \frac{x}{x+1}. \!

Vezi şi Edit

Resurse Edit