FANDOM


Teorema lui Sylvester.png

În orice triunghi ABC, avem relaţia:

\overrightarrow {OH}= \overrightarrow {OA} + \overrightarrow {OB}+ \overrightarrow {OC}, \!

unde O este centrul cercului circumscris triunghiului, iar H ortocentrul.

Demonstraţie. Se vor considera mijlocul A_1 al laturii BC şi A' punctul diametral opus lui A de pe cercul circumscris triunghiului.

Deoarece \angle ABA' =90^{\circ} şi \angle ACA'=90^{\circ} (deoarece AA' este diametru) şi BH \perp AC şi CH \perp AB rezultă că A'BHC este paralelogram.

Se scriu relaţiile vectoriale referitoare la mediana unui triunghi:

 2 \overrightarrow {MO} = \overrightarrow {MA} + \overrightarrow {MA'}
 \overrightarrow {MB} + \overrightarrow {MC} = 2 \overrightarrow {MA_1} = \overrightarrow {MH} + \overrightarrow {MA'}.

Se deduce:

 2 \overrightarrow {MO} + \overrightarrow {MH} = \overrightarrow {MA} + \overrightarrow {MB} + \overrightarrow {MC}.

Punând M=O se obţine relaţia cerută.


Observaţie.

O propoziţie similară este următoarea:

2 \overrightarrow {HO}= \overrightarrow {HA} + \overrightarrow {HB}+ \overrightarrow {HC}. \!

Aceasta se obţine pentru M=H.


Vezi şi Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki