FANDOM


Radicalul [lat. radicalis "rădăcină", "obârşie"] este semnul matematic \sqrt[n] \! care indică operaţia de extragere a rădăcinii de ordinul n dintr-un număr dat.

Numărul natural n (n \ge 2 \!) se numeşte indicele radicalului. În cazul rădăcinii pătrate, n=2 \!, acest indice nu se mai scrie.


Semnul actual al radicalului, sugerat de litera r (iniţiala cuvântului radicula) continuată cu o linioară orizontală, se întâlneşte pentru prima dată la Christoph Rudolff (1499- 1545) (Behend und hübsch Rechnung durch die kunstreichen regeln Algebre, so gemeinicklich die Coß genennt werden, 1525). Indicii radicalilor au fost folosiţi de John Wallis (1657) şi au dobândit o largă utilizare datorită lui Michel Rolle (1690).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki