Fandom

Math Wiki

Radical

1.029pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Radicalul [lat. radicalis "rădăcină", "obârşie"] este semnul matematic \sqrt[n] \! care indică operaţia de extragere a rădăcinii de ordinul n dintr-un număr dat.

Numărul natural n (n \ge 2 \!) se numeşte indicele radicalului. În cazul rădăcinii pătrate, n=2 \!, acest indice nu se mai scrie.


Semnul actual al radicalului, sugerat de litera r (iniţiala cuvântului radicula) continuată cu o linioară orizontală, se întâlneşte pentru prima dată la Christoph Rudolff (1499- 1545) (Behend und hübsch Rechnung durch die kunstreichen regeln Algebre, so gemeinicklich die Coß genennt werden, 1525). Indicii radicalilor au fost folosiţi de John Wallis (1657) şi au dobândit o largă utilizare datorită lui Michel Rolle (1690).

Also on Fandom

Random Wiki