FANDOM


Polinoamele ortogonale formează o clasă de polinoame \{ p_n(x) \} \! definite pe un interval [a, b] şi care se supun unei relaţii de ortogonalitate:

\int_a^b w(x) p_m (x) p_n (x) dx = \delta_{mn} c_n, \!

unde w(x) este o funcție pondere, iar \delta_{mn} \! este simbolul lui Kronecker. Dacă c_n = 1, \! atunci polinoamele nu sunt numai ortogonale ci şi ortonormale.

Polinoamele ortogonale au o serie de proprietăţi utile în rezolvarea unor probleme de matematică sau fizică. Cum seriile Fourier furnizează metode comode pentru extinderea funcțiilor periodice ca serii de termeni liniar independenţi, polinoamele ortogonale permit calculul şi interpretarea facilă a multor tipuri de ecuaţii diferenţiale. O altă utilizare a acestor polinoame o constituie procedeul de ortonormalizare Gram-Schmidt.

Vezi şi Edit

Resurse Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki