Fandom

Math Wiki

Poliedru

1.029pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Poliedrul [gr. polys "numeros", hedra "bază, faţă"] este un corp mărginit de o suprafață poliedrală închisă. Poligoanele care alcătuiesc suprafaţa poliedrală reprezintă feţele poliedrului, laturile lor - muchiile poliedrului, iar vârfurile lor - vârfurile poliedrului.

Poliedrele sunt denumite după numărul feţelor:


Pentru poliedrele convexe există relaţia:

f+ v = m+2 \! (Caracteristica Euler),

unde:

  • f = numărul feţelor
  • v = numărul vârfurilor
  • m = numărul muchiilor.

Această relaţie, descoperită de Descartes (1640), a fost demonstrată de Euler în 1752.


Resurse Edit

Also on Fandom

Random Wiki