Fandom

Math Wiki

Particulă elementară

1.029pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Particula elementară este un element constitutiv al nucleuului atomic şi a învelişului său electronic, sau care apare la interacţia cu substanţa a razelor cosmice sau a particulelor accelerate.

Considerate în trecut ireductibile la sisteme de dimensiuni mai mici (de unde şi denumirea lor), particulelor elementare li se atribuie în prezent o anumită structură. Ele pot interacţiona reciproc, să se transforme unele în altele şi prezintă, în unele fenomene, caracter ondulatoriu. O particulă elementară este complet caracterizată prin mărimi fizice frecvent întâlnite ca: masă, sarcină electrică, spin, moment magnetic, viaţă medie, precum şi prin anumite proprietăţi specifice ca: paritate şi izospin; de asemenea, fiecărei particule îi corespunde o antiparticulă.

Also on Fandom

Random Wiki