FANDOM


Definiția 1. Vom spune despre o mulțime M că este numărabilă dacă M \sim \mathbb N, \! adică \overline {\overline N}= \chi_0. \! Dacă \overline {\overline M}\le \chi_0 \! vom spune că M este cel mult numărabilă; în caz contrar, spunem că M este nenumărabilă.


Propoziția 1. Dacă M și P sunt două mulțimi numărabile disjuncte, atunci M \cup P \! este numărabilă.

Demonstrație Cum M și P sunt numărabile, avem două bijecții f: \mathbb N \rightarrow M \! și g: \mathbb N \rightarrow P. \! Se probează imediat că h: \mathbb N \rightarrow M \cup P, \!

h(n) = \left \{  \begin{matrix} f(\frac n 2) & daca \; n \; este \; par \\ \\ g(\frac{n+1}{2}) & daca \; n \; este \ impar \end{matrix} \right. \!

este bijecție, de unde concluzia că M \cup P \! este numărabilă. QED.


Corolar 1. O reuniune finită de mulțimi numărabile disjuncte este numărabilă.


Lema 1. Funcția numărare diagonală f: \mathbb N \times \mathbb N \rightarrow \mathbb N \! definită pentru (x, y) \in \mathbb N \times \mathbb N \! prin f(x, y) = \frac {(x+y+1)(x+y)}{2} + x \! este bijectivă.

Demonstrație Să arătăm la început că dacă (x, y), (x', y') \in \mathbb N \times \mathbb N \! și f(x, y) = f(x', y'), \! atunci x=x' \! și y=y'. \!

Să presupunem prin absurd că x \neq x' \! (de exemplu x>x', \! adică x=x' +r \! cu r \in \mathbb N^* \!). Obținem atunci egalitatea:

\frac {(x'+r+y+1)(x'+r+y)}{2}+r= \frac{(x'+y'+1)(x'+y')}{2} \!

de unde deducem că:

(x'+r+y+1)(x'+r+y)<(x'+y'+1)(x'+y') \!

și astfel y'> r+y. \! Alegând y'=r+y+s \! cu s \in \mathbb N^* \! obținem că

\frac {z(z-1)}{2} +r = \frac {(z+s)(z+s+1)}{2}, \!

unde z=x' +r+y+1, \!

lucru absurd deoarece:

\frac{z(z-1)}{2} +r  < \frac {z(z-1)}{2}+z = \frac {(z+1)z}{2} \le \frac {(z+s)(z+s-1)}{2}. \!

Prin urmare x=x' \! iar egalitatea f(x, y) = f(x', y') \! devine

\frac{(x'+y+1)(x'+y)}{2} = \frac {(x'+y'+1)(x'+y')}{2} \!

de unde obținem imediat că y=y', \! adică f este injectivă.

Pentru a proba surjectivitatea lui f vom arăta prin inducție matematică că pentru orice n \in \mathbb N \! există x, y \in \mathbb N \! a.î. f(x, y) =n. \! Avem că 0=f(0, 0) \! și să presupunem că n=f(x, y) \! cu x, y \in \mathbb N. \!

Dacă y \in \mathbb N^* \! avem

n+1=f(x, y) + 1= \frac {(x+y+1)(x+y)}{2} + x+1= f(x+1, y-1) \!

pe când dacă y=0 \! avem

n+1=\frac{x(x+1)}{2} +x+1=\frac {(x+1)(x+2)}{2} = f(0, x+1). \!

Dacă x=y=0, \! atunci n=0, \! deci n+1=1=f(0, 1). \! QED.


Corolar 2. \chi_0 \cdot \chi_0 = \chi_0. \!


Propoziția 2. \mathbb Z, \mathbb Z^* \! și \mathbb Q \! sunt mulțimi numărabile.

Demonstrație. Se probează imediat că f: \mathbb Z \rightarrow \mathbb N \!

f(x) = \begin{cases} 2x & daca \; x \ge 0 \\ -2x-1 & daca \; x<0 \end{cases} \!

și g: \mathbb Z \rightarrow \mathbb Z^*, \!

g(x) = \begin{cases} x+1 & daca \; x \ge 0 \\ x & daca \; x<0. \end{cases} \!

sunt bijective. Să probăm acum că și \mathbb Q \! este numărabilă. Cum \mathbb N \subseteq \mathbb Q \! deducem că \overline {\overline {\mathbb Q}} \ge \chi_0. \! Să considerăm f: \mathbb Z \times \mathbb Z \rightarrow \mathbb Q, \; f(x, y) = \frac x y \! pentru orice x, y \in \mathbb Z \times \mathbb Z^*. \!

Cum f este surjectivă, există g: \mathbb Q \rightarrow \mathbb Z \times \mathbb Z^* \! a.î. f \circ g = 1_{\mathbb Q}. \![1] Deducem că g este injectivă,[2] adică \overline {\overline {\mathbb Q}} \le \overline {\overline {\mathbb Z \times \mathbb Z^*}} = \chi_0 \cdot \chi_0 = \chi_0, \! de unde egalitatea \overline {\overline {\mathbb Q}} = \chi_0, \! adică \mathbb Q \! este numărabilă. QED.


Propoziția 3. Mulțimea \mathbb R \! a numerelor reale este nenumărabilă.

Demonstrație. Deoarece f: \mathbb R \rightarrow (0, 1), \; f(x)= \frac 1 2 + \frac {1}{\pi} \arctan x \! este bijectivă, este suficient să arătăm că intervalul (0, 1) \! nu este o mulțime numărabilă iar pentru aceasta să arătăm că orice funcție f: \mathbb N \rightarrow (0, 1) \! nu este surjectivă (procedeul diagonal al lui Cantor).

Pentru fiecare n \in \mathbb N \! putem scrie pe f(n) \! ca fracție zecimală:

f(n) = 0, a_{n1}, a_{n2}, \cdots , a_{nn}, \cdots \! cu a_{ij} \in \{ 0, 1, \cdots , 9 \}. \!

Dacă vom considera b \in (0, 1) \!:

b= 0, b_1, b_2, \cdots , b_n \cdots \!

unde pentru orice k \in \mathbb N^*, \; b_k \notin \{ 0, 9, a_{kk} \}, \! atunci b \notin \mathfrak {Im} f, \! adică f nu este surjectivă. QED.


Definiția 2. Vom spune despre o mulțime M că este infinită:

(i) în sens Dedekind, dacă există M' \subset M \! a.î. M' \sim M \!

(ii) în sens Cantor, dacă conține o submulțime numărabilă

(iii) în sens obișnuit, dacă M \not \sim S_n \! pentru orice n \in \mathbb N^* \! (unde S_n= \{ 1, 2, \cdots , n \} \!).


Teorema 1. Cele trei definiții ale mulțimilor infinite din cadrul Definiției 2 sunt echivalente două câte două.

Demonstrație.

 (i) \Rightarrow (ii). \! Fie M o mulțime infinită în sens Dedekind; atunci există M' \subset M \! și o bijecție f: M \rightarrow M'. \! Cum M' \subset M, \! există x_0 \in M \! a.î. x_0 \not \in M'. \! Construim prin recurență șirul de elemente x_1=f(x_0), \; x_2=f(x_1), \cdots . x_n= f(x_{n-1}), \cdots \! și să arătăm că funcția \varphi : \mathbb N \rightarrow M, \; \varphi(n) = x_n \! pentru orice n \in \mathbb N \! este injectivă. Pentru aceasta vom demonstra că dacă n, n' \in \mathbb N, \; n \neq n', \! atunci \varphi (n) \neq \varphi (n'). \! Vom face lucrul acesta prin inducție matematică după n. \!

Dacă n=0, \! atunci n' \neq 0, \! de unde \varphi(0)= x_0 \! și \varphi(n') = f(x_{n'-1}) \in M' \! și cum \varphi (0) = x_0 \notin M' \! deducem că \varphi (n') \neq \varphi(0). \! Să presupunem acum că pentru orice n \neq m' \; \varphi(n) \neq \varphi (m') \! și să alegem acum n' \neq n+1. \!

Dacă n' =0, \! atunci \varphi(n') = \varphi(0) = x_0 \not \in M' \! și x_{n+1} = f(x_n) \in M', \! deci \varphi(n+1) \neq \varphi (n'). \!

Dacă n' \neq 0, \! atunci \varphi (n')=f(x_{n'-1}) \! și \varphi(n+1) = f(x_n). \! Cum n'-1 \neq n, \! atunci x_{n'-1} \neq x_n \! și cum f este injectivă deducem că f(x_{n'-1}) \neq f(x_n), \! adică \varphi(n') \neq \varphi (n+1). \! Rezultă deci că \varphi \! este injectivă și deci \varphi (\mathbb N) \subseteq M \! este o mulțime numărabilă.

 (ii) \Rightarrow (i). \! Fie M o mulțime infinită în sensul lui Cantor, adică există M' \subseteq M \! a.î. M' \sim \mathbb N \! (fie f: \mathbb N \rightarrow M' \! o funcție bijectivă). Se observă imediat că \varphi : M \rightarrow M \setminus \{ f(0) \} \! definită prin

\varphi (x) = \begin{cases} x & daca \; x \notin M' \\ f(n+1) & daca \; x=f(n) \; cu \; n \in \mathbb N \end{cases} \!

este bine defintă și să arătăm că \varphi \! este chiar bijecție.


Fie deci x, x' \in M \! a.î. \varphi (x) = \varphi (x'). \!

Deoarece M=M' \cup (M \setminus M') \! și \varphi(x) = \varphi(x'), \! atunci x, x' \in M' \! sau x, x' \not \in M'. \! Dacă x, x' \not \in M', \! atunci în mod evident din \varphi(x) = \varphi (x') \! deducem că x=x'. \! Dacă x, x' \in M', \! atunci dacă x=f(k), \; x'= f(t) \! deducem că f(k+1) = f(t+1), \! de unde k+1 = t+1 \; \Leftrightarrow \; k=t \Rightarrow x=x'. \!

Să arătăm acum că \varphi \! este surjectivă. Pentru aceasta fie y \in M \setminus \{ f(0) \}. \! Dacă y \not \in M' \! atunci y= \varphi (y), \! iar dacă y \in M', \! atunci y=f(n) \! cu n \in \mathbb N. \! Cum y \neq f(0), \! atunci n \neq 0 \Rightarrow \; n \ge 1 \! deci putem scrie y=f(n-1+1) = \varphi (n-1). \!

 (ii) \Rightarrow (iii). \! Această implicație este evidentă deoarece \mathbb N \not \sim S_n \! pentru orice n \in \mathbb N^*. \!

 (iii) \Rightarrow (ii). \! Vom utiliza următorul fapt: dacă M este o mulțime infinită în sens obișnuit, atunci pentru orice n \in \mathbb N^* \! există o funcție injectivă \varphi : S_n \rightarrow M. \!

Vom proba lucrul acesta prin inducție matematică referitor la n. \!

Pentru n=1 \! există o funcție injectivă \varphi : S_1 \rightarrow M \! (deoarece M \neq \varnothing \!). Să presupunem acum că pentru n \in \mathbb N^* \! există \varphi : S_n \rightarrow M \! injectivă. Cum am presupus că M este infinită în sens obișnuit, atunci \varphi(S_n) \neq M, \! deci există x_0 \in M \! a.î. x_0 \not \in \varphi (S_n). \!

Atunci \psi : S_{n+1} \rightarrow M \! cu:

\psi (x) = \begin{cases} \varphi(x) & pentru \; x \in S_n \\ x_0 & pentru \; x=n+1 \end{cases} \!

este în mod evident funcție injectivă.

Să trecem acum la a demonstra efectiv implicația (iii) \Rightarrow (ii). \! Din rezultatul expus anterior deducem că:

M_k = \{ \varphi: S_k \rightarrow M \; | \; \varphi \! este injecție  \} \neq \varnothing \!

pentru orice k \in \mathbb N^*. \! Cum pentru k \neq k', \; S_k \cap S'_k = \varnothing. \! Conform axiomei alegerii \! aplicată mulțimii T = \{ M_k \; : \; k \in \mathbb N \}, \! există S \subseteq T \! a.î. S \cap M_k \neq \varnothing \! și este formată dintr-un singur element. Atunci

M' = \underset {\varphi \in S}{\bigcup} \mathfrak {Im}(\varphi) \!

este o submulțime numărabilă a lui M. QED.

Vezi şi Edit

Note Edit

  1. Vezi articolul Funcție.
  2. Idem.

Surse Edit