Fandom

Math Wiki

Mișcare rectilinie

1.029pages on
this wiki
Add New Page
Comments3 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Mişcarea rectilinie este mişcarea a cărei traiectorie este o dreaptă. Dacă, de exemplu, traiectoria este paralelă cu axa Ox, spaţiul parcurs s pe traiectorie este chiar coordonata x, iar mărimea vitezei şi mărimea acceleraţiei sunt:

  (1)

v= \frac {dx}{dt}, \; a= \frac {dv}{dt} = \frac {d^2 x}{dt^2}, \! Dacă mărime vitezei este constantă, mişcarea este uniformă. Evident, pentru acest caz acceleraţia este nulă. Mişcarea cu acceleraţie constantă se numeşte mişcare uniform variată:

\vec a = const. \!

Ţinând cont de relaţia:

  (2)\vec a = \frac {d^2s}{dt^2} \overline 1_{\tau} + \frac {v^2}{\rho} \overline 1_n. \!

prin integrare, obţinem:

v= v_0 + at \!
x= x_0 + v_0 t + \frac {at^2}{2}. \!   (3)

unde constantele de integrare v_0 \! şi x_0, \! pe care le vom numi condiţii iniţiale, reprezintă poziţia şi viteza corpului la momentul t=0. \!

Dacă punctul material se deplasează pe o direcţie oarecare, atunci ecuaţiile (3) devin:

\vec v = \vec v_0 + \vec a t \!
\vec r = \vec r_0 + \vec v_0 t + \frac {\vec a t^2}{2}. \!   (3')

Resurse Edit

Also on Fandom

Random Wiki