FANDOM


Media geometrică a n numere pozitive x_i, \; i = 1, 2, \ldots , n \! este rădăcina de ordinul n din produsul acestor numere:

m_g = \sqrt [n]{x_1 \cdot x_2 \cdot \ldots \cdot x_n}. \!

Media geometrică a numerelor a \! şi b \! este egală cu rădăcina pătrată a produsului acestora:

M (a, b) = \sqrt {a \cdot b} \!

Avem relaţia:

\frac{a}{M(a, b)} = \frac{M(a, b)}{b}, \!

motiv pentru care media geometrică a două numere se mai numeşte şi media proporţională a acestora (Arhitas, sec. IV î.Hr.).

Interpretare geometrică Edit

Media geometrica la 2 cercuri tangente Medie geometrica la un triunghi dreptunghi Medie geometrică la un semicerc

Vezi şi Edit

Resurse Edit