FANDOM


Definiţii Edit

Definiţie. Se numeşte matrice cu m linii şi n coloane (sau de tip m \times n \!) un tablou cu m linii şi n coloane:

\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \!

ale cărui elemente a_{ij} \! sunt numere complexe.

Uneori această matrice se notează şi A= \left ( a_{ij} \right ), \! unde i = \overline {1, m} \! şi j = \overline {1, n}. \! Pentru elementul a_{ij}, \! indicele i arată linia pe care se află elementul, iar al doilea indice, j, indică pe ce coloană este situat.

Mulţimea matricilor de tip m \times n \! cu elemente numere reale se notează prin M_{m, n} (\mathbb R). \! Aceleaşi semnificaţii au şi mulţimile M_{m, n} (\mathbb Z), M_{m, n} (\mathbb Q), M_{m, n} (\mathbb C). \!

Cazuri particulare Edit

1) O matrice de tipul 1 \times n \! (deci cu o linie şi n coloane) se numeşte matrice linie şi are forma:

A= \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix} \!

2) O matrice de tipul m \times 1 \! (deci cu m linii şi o coloană) se numeşte matrice coloană şi are forma:

B= \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \cdots \\ a_m \end{pmatrix} \!

3) O matrice de tip m \times n \! se numeşte nulă (zero) dacă toate elementele ei sunt zero. Se notează cu O:

O= \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \!

4) Dacă numărul de linii este egal cu numărul de coloane, atunci matricea se numeşte pătratică:

A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \!


Sistemul de elemente (a_{11} \; a_{22} \; \cdots \; a_{nn}) \! reprezintă diagonala principală a matricii A, iar suma acestor elemente se numeşte urma matricii A notată:

Tr(A)= \sum_{i=1}^n a_{ii}. \!


Mulţimea matricilor pătratice se notează M_n(\mathbb C). \! Printre aceste matrici, una este foarte importantă, aceasta fiind:

I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \!

şi se numeşte matricea unitate (pe diagonala principală are toate elementele egale cu 1, iar în rest sunt egale cu 0).

Operaţii cu matrici Edit

Egalitatea a două matrici Edit

Definiţie. Fie A=(a_{ij}), \; B=(b_{ij}) \in M_{m, n}(\mathbb C). \! Spunem că matricile A, B sunt egale şi scriem A=B \! dacă:

a_{ij} = b_{ij}, \; \forall i= \overline{1, m}, \; \forall j = \overline{1, n}. \!

Adunarea matricilor Edit

Definiţie. Fie A=(a_{ij}), \; B=(b_{ij}), \; C=(c_{ij}) \in M_{m, n}(\mathbb C). \! Matricea C se numeşte suma matricilor A, B dacă:

c_{ij} = a_{ij}+ b_{ij}, \; \forall i=\overline{1, m} , \forall j=\overline{1, n}. \!


Observaţii. 1) Două matrici se pot aduna dacă sunt de acelaşi tip, adică au acelaşi număr de linii şi acelaşi număr de coloane, deci A, B \in M_{m, n} (\mathbb C). \!

2) Explicit, adunarea matricilor A, B înseamnă:

\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn}  \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn}  \end{pmatrix}= \!
= \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n}+ b_{1n} \\ a_{21}+ b_{21} & a_{22}+ b_{22} & \cdots & a_{2n}+ b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1}+ b_{m1} & a_{m2}+ b_{m2} & \cdots & a_{mn}+ b_{mn}  \end{pmatrix}. \!

Proprietăţi ale adunării matricilor Edit

A_1 \! (Asociativitatea adunării). Adunarea matricilor este asociativă, adică:

(A+B)+C= A+(B+C), \; \forall A, B, C \in M_{m, n}(\mathbb C). \!

A_2 \! (Comutativitatea adunării). Adunarea matricilor este comutativă, adică:

A+B=B+A, \; \forall A, B \in M_{m, n}(\mathbb C). \!

A_3 \! (Element neutru). Adunarea matricilor admite matricea nulă ca element neutru, adică:

\exists O_{m, n} \in M_{m, n} (\mathbb C) \! astfel încât A+O_{m, n} = A \; \forall A \in M_{m, n}(\mathbb C). \!

A_4 \! (Elemente opuse). Orice matrice A \in M_{m, n}(\mathbb C) \! are un opus, notat -A, \! astfel încât:

A+(-A) = O_{m, n}. \!

Înmulţirea cu scalari a matricilor Edit

Definiţie. Fie \lambda \in \mathbb C \! şi A=(a_{ij}) \in M_{m, n} (\mathbb C). \! Se numeşte produsul dintre scalarul \lambda \in \mathbb C \! şi matricea A, matricea notată \lambda A \in M_{m, n} (\mathbb C) \! definită prin \lambda A = (\lambda a_{ij}). \!

Observaţie. A înmulţi o matrice cu un scalar revine la a înmulţi toate elementele matricei cu acest scalar. Deci:

\lambda A = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \cdots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}. \!

Proprietăţi ale înmulţirii matricilor cu scalari:

S_1 \; \; \; \lambda(\mu A) = (\lambda \mu) A, \; \forall \lambda, \mu \in \mathbb C, \; \forall A \in M_{m, n}(\mathbb C); \!

S_2 \; \; \; \lambda (A+B) = \lambda A+ \lambda B, \; \forall \lambda \in \mathbb C, \; \forall A, B \in M_{m, n}(\mathbb C); \!

S_3 \; \; \; (\lambda + \mu) A = \lambda A+ \mu A, \; \forall \lambda, \mu \in \mathbb C, \; \forall A \in M_{m, n}(\mathbb C); \!

S_4 \; \; \; 1 \cdot A = A, \; 1 \in \mathbb C , \; \forall A \in M_{m, n}(\mathbb C). \!

Înmulţirea matricilor Edit

Definiţie. Fie A=(a_{ij}) \in M_{m, n}(\mathbb C), \; B=(b_{ij}) \in M_{m, n}(\mathbb C). \! Produsul dintre matricile A şi B (în această ordine), notat AB \! este matricea C = (c_{ij}) \in M_{m, n}(\mathbb C), \! definită prin:

c_{kj} = \sum_{i=1}^n a_{ki}b_{ij}, \; \forall j = \overline{1, n}. \!

Observaţii.

1) Produsul AB \! a două matrici nu se poate efectua întotdeauna decât dacă A \in M_{m, n} (\mathbb C), B \in M_{n, p} (\mathbb C), \! adică numărul de coloane ale lui A este egal cu numărul de linii ale lui B, când se obţine o matrice C=AB \in M_{m, p} (\mathbb C).

2) Dacă matricile sunt pătratice A, B \in M_n (\mathbb C) \! atunci are sens întotdeauna atât AB \! cât şi BA , \! iar în general, AB \neq BA \! adică înmulţirea matricilor nu este comutativă.


Proprietăţi ale înmulţirii matricillor:

I_1 \! (Asociativitatea înmulţirii). Înmulţirea matricilor este asociativă, adică:

(AB)C = A(BC), \; \forall A \in M_{m, n} (\mathbb C), \; \forall B \in M_{n , p} (\mathbb C), \; \forall C \in M_{p, r} (\mathbb C), \; \!

I_2 \! (Distributivitatea înmulţirii faţă de adunare). Înmulţirea matricilor este distributivă în raport cu adunarea matricilor, adică:

(A+B)C= AC+BC, \; C(A+B)= CA+CB, \; \forall A, B, C \! \! matrici pentru care au sens operaţiile de adunare şi înmulţire.

I_3 \! Dacă I_n \in M_{n}(\mathbb C) \! este matricea unitate, atunci:

I_n A = AI_n =A, \; \forall A \in M_n (\mathbb C). \!

spunem că I_n \! este element neutru

Puterile une matrici Edit

Definiţie. Fie A \in M_n(\mathbb C). \! Atunci A^1 =A, \; A^2=A \cdot A, \; A^3=A^2 \cdot A, \cdots , A^n=A^{n-1} \cdot A, \forall n \in \mathbb N^*. \! (Convenim A^0= I_2 \!).

Teorema Cayley-Hamilton Edit

Orice matrice A \in M_n(\mathbb C) \! îşi verifică polinomul caracteristic:

det (A- \lambda I) =0. \!

Pentru n=2. \!

A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow \; det\; A = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad-bc. \!
A-\lambda I = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a- \lambda & b \\ c & d- \lambda \end{pmatrix}.  \!
det \; A- \lambda I = 0 \; \Leftrightarrow \; \begin{pmatrix} a- \lambda & b \\ c & d- \lambda \end{pmatrix} = 0 \; \Leftrightarrow \; (a - \lambda)(d- \lambda)-bc=0 \Rightarrow \!
\Rightarrow \; ad- (a+d)\lambda + \lambda^2 -bc=0 \; \Rightarrow \!
\Rightarrow \; \lambda^2 - (a+d) \lambda + ad-bc=0 \! (polinom caracteristic)

Generalizare:

A^n- (Tr \; A) \cdot A^{n-1} + (det \; A) \cdot I_n=0. \!

Rangul unei matrici Edit

Definiţie. Dacă A=(a_{ij}) \in \mathcal M_{mn}(K), \; p, q \in \mathbb N^* \! şi

1 \le i_1 < i_2 < \cdots < i_p \le m; \!
1 \le j_1 < j_2 < \cdots <j_q \le n; \!

sunt două șiruri strict crescătoare de numere naturale, atunci matricea:

[a_{i_lj_q}] = \begin{vmatrix} a_{i_1 j_1} & a_{i_1 j_2} & \cdots & a_{i_1 j_q} \\ a_{i_2 j_1} & a_{i_2 j_2} & \cdots & a_{i_2 j_q} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{i_p j_1} & a_{i_p j_2} & \cdots & a_{i_p j_q} \end{vmatrix} \in \mathcal M(K) \!

se numeşte submatrice (de tip (p, q) \!) a matricii A.

Un determinant al unei submatrici de tip (p, p) \! se numeşte minor de grad p.


Observaţie. Matricea A are C^p_m C_n^q \! submatrici de tip (p, q). \!


Definiţie. Spunem că o matrice A are rangul r (şi notăm rang(A)= r \!) dacă A are un minor de grad r nenul şi toţi minorii de ordin superior lui r ataşaţi lui A sunt nuli.


Teoremă. Dacă A \in \mathcal M_{mn}(K), \! atunci

rang(A) = rang(c_1^A, \cdots c_n^A)= rang (l_1^A, \cdots l_m^A). \!


Matrice aplicatii 1

Matrice aplicatii 2

Matrice aplicatii 3

Matrice aplicatii 4

Matrici şi vectori Edit

Considerăm mulţimea:

\mathbb R^n = \{ x=(x_1, x_2, \cdots , x_n) \; | \; | x_i \in \mathbb R \; \forall i = \overline {1, n} \} \!

Numim elementele lui \mathbb R^n \! vectori. \mathbb R^n \! este numit spaţiu n-dimensional. Pentru un vector \mathbf x , \! numerele x_i \! sunt denumite coordonate sau componente.

Vezi şi Edit

Resurse Edit