FANDOM


Limita unei funcţii într-un punct, L = \lim_{x \to a} f(x), \! este în general o limită bilaterală pentru că variabila x se poate apropia de a şi din stânga şi din dreapta. Aceasta este necesar atunci când funcţia este definită doar în stânga sau doar în dreapta punctului a sau atunci când apropiindu-se din stânga şi din dreapta obţinem limite diferite. Vom folosi următoarea terminologie:

  • x \! tinde la a \! dinspre dreapta sau x \! coboară la a \! şi notăm x \rightarrow a^+  \! sau x \searrow a \!
  • x \! tinde la a \! dinspre stânga sau x \! urcă la a \! şi notăm x \rightarrow a^-  \! sau x \nearrow a \!


DEFINIŢIA 1. Limita la dreapta a funcţiei f în punctul a este L (sau limita lui f(x) \! atunci când x tinde la a dinspre dreapta lui L) dacă pentru orice \epsilon>0 \! există  \delta = \delta (\epsilon)>0 \! astfel încât a<x< x+ \delta \Rightarrow  |f(x) - L|< \epsilon. \!

Faptul că limita la dreapta a funcţiei f în punctul a este L se notează astfel:

L = \lim_{x \to a^+} \! sau L = lim_{x\searrow a} f(x). \!


DEFINIŢIA 2. Limita la stânga a funcţiei f în punctul a este L (sau limita lui f(x) \! atunci când x tinde la a dinspre stânga este L) dacă pentru orice \epsilon>0 \! există \delta = \delta (\epsilon)>0 \! astfel încât a - \delta < x < a \Rightarrow |f(x) - L|< \epsilon. \!

Altă formulare:

O funcţie f: D \subseteq \mathbb R \rightarrow \mathbb R \! are limită laterală la stânga (respectiv la dreapta) în punctul de acumulare x_0 \; \Leftrightarrow \;  \! există l_s \in \mathbb R \! (respectiv l_d \in \mathbb R \!) a.î. \lim f(x) = l_s, \! (respectiv \lim f(x) = l_d \!).

Faptul că limita la stânga a funcţiei f în punctul a este L se notează astfel:

L = \lim_{x \to a^-} \! sau L = lim_{x \nearrow a} f(x). \!


OBSERVAŢIE. Dacă funcţia f are limită la stânga şi limită la dreapta în a şi aceste limite laterale sunt egale cu L:

\lim_{x \to a^+} f(x) = L - \lim_{x \to a^-} f(x) \!

atunci funcţia f are limită în a şi această limită este L:

\lim_{x \to a} f(x) = L = \lim_{x \to a^+} f (x) = \lim_{x \to a^-} f(x) \!


EXEMPLUL 1. Funcţia f(x) = \sqrt x \! este definită doar pentru x \ge 0. \; \; \lim_{x \to 0^+}f(x) = \lim_{x \to 0^+} \sqrt x = 0. \!


EXEMPLUL 2. Funcţia

sign (x) = \frac {x}{|x|} = \begin{cases} 1, & pentru \; x>0 \\ -1, & pentru \; x<0 \end{cases} \!

nu are limită în a=0. Limitele laterale însă există: \lim_{x \to 0^+} sign(x) = 1 \! şi \lim_{x \to 0^-} sign(x)=-1. \!


EXEMPLUL 3. Funcţia treaptă şi funcţia scară. Funcţia treaptă este definită astfel:

step(x)= \begin{cases} 0, & pentru \; x<0 \\ \frac 1 2, & pentru \; x=0 \\ 1, & pentru \; x>0 \end{cases} \!

Pentru x \neq 0 \! funcţia treaptă poate fi scrisă astfel:

step(x) = \frac 1 2 (1+ sign(x)). \!

Funcţia treaptă are limite laterale în 0 : \lim_{x \to 0^+} step(x) =1;\; \lim_{x \to 0^-}step(x)=0. \!

Funcţie treaptă translatată step(x-a) = 1 \! are treapta în punctul a (nu în 0) unde are limite laterale: \lim_{x \to a^+}step(x-a) =1 \! şi \lim_{x \to a^-}step(x-a)=0. \!

Funcţia scară este o funcţie cu mai multe trepte. De exemplu:

S_m(x) = \sum_{n=0}^m step(n-n) \!

La fiecare treaptă, funcţia scară are o limită laterală la stânga şi o limită laterală la dreapta care sunt diferite şi de valoarea funcţiei S_m \! în punct. În toate celelalte puncte, limitele laterale coincid şi deci funcţia scară are limită în puncte x \neq n. \!