FANDOM


Fie A o matrice pătratică de ordinul n cu coeficienti complecşi. Matricea A este inversabilă dacă si numai daca det(A) este diferit de 0 (in acest caz, matricea A se numeste nesingulara sau nedegenerata). Matricea inversa a matricei A este data de formula:

A^{-1} = \frac {1}{det A} \cdot A^* \!

unde A^* \! (matricea adjunctă a matricei A) se obtine inlocuind fiecare element al

matricei t_A \! (matricea transpusa a matricei A) cu complementul sau algebric:

A_{ij}= (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}, \; 1 \le i, \; j \le n.

M_{ij} \! fiind minorul elementului a_{ij} \! din t_A \! (determinantul obtinut din t_A \! prin eliminarea liniei i şi coloanei j.