FANDOM


Reprezentarea grafica a hiperbolei

Definiţie. Hiperbola este locul geometric al punctelor din planul euclidian $ \mathcal E_2 \! $ pentru care valoarea absolută a diferenţei distanţelor la două puncte fixe, distincte $ F_1 \! $ şi $ F_2 \! $ este constantă.


Fiind date punctele distincte $ F_1 \! $ şi $ F_2 \! $ din plan (focarele) cu $ F_1F_2 = 2c \! $ şi numărul pozitiv $ a<c, \! $ se numeşte hiperbolă mulţimea punctelor M ale planului pentru care modulul diferenţei distanţelor până la punctele $ F_1 \! $ şi $ F_2 \! $ este egal cu $ 2a \! $:

$ |MF_1-MF_2| = 2a. \! $

Ecuaţia canonică a hiperbolei, ale cărui focare sunt situate pe axa absciselor şi sunt simetrice faţă de originea sistemului de axe ortogonale, are forma:

$ \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1. \! $   (1)
Reprezentare hiperbola

unde:

$ b^2= c^2-a^2>0. \! $   (2)

Ecuaţia (1) este ecuaţia carteziană redusă a hiperbolei.

Dacă $ a = b, \! $ hiperbola se numeşte echilateră.

Ecuaţiile parametrice sunt:

$ \begin{cases} x = \pm a \cosh t & \\ & t \in \mathbb R \\ y= d \sinh t & \end{cases} \! $


Elementele principale ale hiperbolei sunt:

  • focarele: $ F_1 (-c, 0), F_2 (c, 0); \! $
  • vârfurile: $ A'(-a, 0), A(a, 0); \! $
  • semiaxele: a, b;
  • asimptotele: dreptele $ y = \pm \frac b a x; \! $
  • directoarele: $ x = \pm \frac {a^2}{c}; \! $
  • excentricitatea: $ e = \frac c a>1. \! $

Axele Ox şi Oy ale reperului xOy sunt axe de simetrie ale hiperbolei iar originea reperului este centru de simetrie al hiperbolei.


Hiperbola dată de ecuaţia (1) reprezintă şi locul geometric al punctelor $ M(x, y) \in \mathcal E_2, \! $ care satisfac una din relaţiile:

$ \frac{\| \overline{MF_1} \|}{\delta (M, d_1)} = e \! $ sau $ \frac{\| \overline{MF_2} \|}{\delta (M, d_2)} = e, \! $

unde dreptele $ d_1, d_2 \! $ sunt directoarele hiperbolei.

Tangenta la hiperbolă, într-un punct al acesteia, este bisectoarea unghiului razelor focale (proprietatea optică a hiperbolei).


Ecuaţia tangentei la hiperbolă:

$ y = mx \pm \sqrt {a^2 m^2 -b^2}. \! $

Ecuaţia tangentei în punctul $ M(x_0, y_0) \! $ (punct ce aparţine hiperbolei!):

$ \frac{xx_0}{a^2} - \frac{yy_0}{b^2} = 1, \; \; m = -\frac{b^2}{a^2} \cdot \frac {x_0}{y_0}. \! $

Pentru a determina ecuaţia tangentei la hiperbolă dintr-un punct exterior acesteia, avem variantele:

1. Se scrie ecuaţia tangentei de pantă dată şi se pune condiţia ca punctul să aparţină tangentei şi astfel se obţine m.

2. Se rezolvă sistemul:

$ y - y_0 = m(x-x_0) \! $
$ \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} =1 \! $

cu condiţia $ \Delta =0. \! $

Vezi şi Edit

Resurse Edit