FANDOM


Hexagonul [gr. hexa "şase", gonia "unghi"] este un poligon cu şase laturi.

Hexagonul regulatEdit

Este amintit în papirusurile egiptene şi tăbliţele caldeene.

Aplicaţie Edit

Teorema despre hexagon.jpg

Fie ABCDEF un hexagon, iar M, N ,P, Q, R, S \! mijlocale laturilor consecutive. Triunghiurile MPR şi NQS au acelaşi centru de greutate.

Soluţie. Dacă G_1 \! este centrul de greutate al triunghiului MPR, iar G_2 \! al lui NQS, avem:

\vec r_{G_1} = \frac 1 3 (\vec r_M + \vec r_P + \vec r_R) = \frac  1 3 \bigg [ \frac 1 2 (\vec r_A + \vec r_B) + \frac 1 2 (\vec r_C + \vec r_D) + \frac 1 2 (\vec r_E + \vec r_F) \bigg ] = \!
= \frac 1 6 (\vec r_A + \vec r_B + \vec r_C + \vec r_D + \vec r_E + \vec r_F ). \!

La fel pentru \vec r_{G_1}. \!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki