FANDOM


Dodecahedron

Geometria [gr. ge "pământ", metron "măsură"] este o ramură a matematicii care studiază formale corpurilor şi rapoartele lor spaţiale. Cuprinde geometria euclidiană, geometria analitică, geometria proiectivă, geometria afină, geometria descriptivă, geometria cinematică, geometria diferențială a curbelor şi suprafețelor, geometria axiomatică, geometria neeuclidiană, geometria spaţiilor generalizate, geoemtria globală, topologia combinatorie.

Istoric Edit

Primele cunoştinţe de geometrie, aşa cum apar în documentele egiptene şi caldeene (2000 de ani î.Hr.) constau în reguli practice pentru aflarea ariei triunghiului, a paralelogramului, a trapezului, a volumului paralelipipedului, piramidei şi trunchiului de piramidă. Era cunoscută relaţia dintre catete şi ipotenuza unui triunghi dreptunghic, în unele cazuri numerice.

Geometria a fost dezvoltată foarte mult în Grecia antică, punându-se greutatea pe raţionament. Thales (sec. VI î. Hr.) a iniţiat teoria figurilor asemenea. În şcoala lui Pitagora (?580 - 500 î.Hr.) era cunoscută teorema care îi poartă numele (teorema lui Pitagora), în toată generalitatea, era cunoscută construcţia pentagonului regulat, folosind media şi extrema raţie, erau cunoscute poliedrele regulate.


Resurse Edit