FANDOM


Graficele functiilor hiperbolice

Graficele funcţiilor hiperbolice

Introducere Edit

Pe lângă funcţiile trigonometrice circulare, există şi funcţiile hiperbolice:

\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \!
\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \!
\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \!
sech \; x = \frac{1}{\cosh x} \!
csch \; x  = \frac{1}{\sinh x} \!
\coth x = \frac{1}{\tanh x}. \!
  (1)


În mod analog cu relaţia \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1, \! avem:

\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1 \!   (2)

Relaţia 1+ \tan^2 \theta = \sec^2 \theta \! are ca analog:

1- \tanh^2 \theta = sech^2 \; x \!   (3)

Explicaţia acestor analogii rezidă în formulele \sin (ix) = i \sin x, \; \; \cos (ix) = i \cos x. \!


Funcţiile hiperbolice inverse sunt mai uşor de evaluat decât corespondentele lor circulare. Astfel:

y = \sinh x \; \Leftrightarrow \; x = \sinh^{-1}y. \!

Deci trebuie rezolvată ecuaţia în x:

y = \frac{e^x - e^{-x}}{2}. \!

Obţinem ecuaţia de gradul al doilea:

2 e^x y = e^{2x} -1 \!

sau:

(e^x)^2  -2y (e^x) -1 =0. \!

Soluţiile sunt e^x = y \pm \sqrt {y^2 + 1} \! şi deoarece \sqrt {y^2 +1} > y, \! trebuie să luăm numai semnul pozitiv pentru a obţine un e^x \! pozitiv.

Utilizăm funcţia logaritm natural şi soluţia este:

Grafic sinus hiperbolic si inversa

Graficele funcţiei sinus hiperbolic şi al inversei sunt simetrice faţă de prima bisectoare a axelor.

x= \sinh^2 y = \ln (y + \sqrt {y^2+1}), \; \; (-\infty < y < + \infty) \!

Cum însă x \in (-\infty, + \infty), \! înseamnă că şi \sinh x \! parcurge întreg intervalul (-\infty, + \infty). \! Deci domeniul lui \sinh^{-1} y \! este (-\infty, + \infty). \! Graficul funcţiei inverse este simetricul celei directe faţă de prima bisectoare a axelor de coordonate.


Inversele funcţiilor hiperbolice Edit

Funcţiile hiperbolice inverse sunt date de:

\sinh^{-1} y = \ln (y+ \sqrt{y^2 + 1}) \!
\cosh^{-1} y = \ln (y \pm \sqrt{y^2 - 1}), \; \; y \ge 1 \!
\tanh^{-1} y = \frac 1 2 \ln \frac{1+ y}{1-y}, \; \; |y| <1 \!
\coth^{-1} y = \frac 1 2 \ln \frac{y +1}{y-1}, \; \; |y| >1  \!
     (4)

De obicei, formula pentru \cosh^{-1} \! se ia cu semnul plus.


Derivatele funcţiilor hipebolice Edit

\frac{d}{dx} \sinh x  = \frac{d}{dx} \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \frac{e^x  e^{-x}}{2} = \cosh h. \!

La fel, \frac{d}{dx} \cosh x = \sinh x. \! (nu apare semnul minus ca la funcţiile circulare!)

Utilizarea funcţiilor hiperbolice Edit

Resurse Edit