FANDOM


În aritmetică, fracţia este orice număr exprimat ca raport, în care numărătorul se împarte la numitor. Într-o fracţie simplă, ambele numere sunt întregi. O fracţie complexă include o fracţie la numărător sau la numitor. Într-o fracţie propriu-zisă, numărătorul este mai mic decât numitorul. Dacă numărătorul este mai mare, raportul se numeşte fracţie improprie şi poate fi exprimată ca valoare mixtă - un număr întreg şi o fracţie propriu-zisă. Orice fracţie poate fi scrisă sub formă zecimală, efectuând împărţirea numărătorului la numitor. Rezultatul poate fi un număr zecimal finit sau un număr în care una sau mai multe zecimale se repetă la infinit.


Fracția provine din limba latină ''fractio" și se traduce ca: Termen folosit în aritmetică pentru numărul rațional sau un număr care exprimă una sau mai multe părți dintr-un întreg.                                                           Fracția se obține prin procesul de fracționare ceea ce înseamnă împărțirea unui întreg în mai multe părți. 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki