FANDOM


Formula lui Heron stabileşte legătura dintre aria unui triunghi şi lungimea laturilor sale:

S = \sqrt {p(p-a)(p-b)(p-c)}, \!

unde:

  • S= aria triunghiului,
  • a, b, c= \! lungimile laturilor,
  • p =\frac{a+b+c}{2}= \! semiperimetrul triunghiului.

Formula era cunoscută de Arhimede (sec. III î.Hr.) şi apare în lucrarea Metrica a lui Heron (sec. I î.Hr.).

Resurse Edit