FANDOM


Între 2 conductori străbătuţi de curenţi electrici apar forţe de interacţiune numite forţe electrodinamice. Pentru a putea stabili expresia acestei forţe, considerăm 2 conductori, filiformi, rectilinii, paraleli, de lungime foarte mare,situaţi la distanţa R unul de altul, şi care sunt străbatuţi de curenţii staţionari I_1 \! şi I_2. \! Fiecare curent se află în câmpul magnetic al celuilalt, deci este solicitat de o forţă Laplace. Coductorul I_2 \! se află în câmpul magnetic creat de I_1, \! care crează în această regiune o inducţie magnetică \vec B_1 .\!

Forta electrodinamica.png

Forţa Laplace , cu care \vec B_1 \! acţionează asupra porţiunii de conductor d \vec l_2 \! străbatut de curentul I_2 \! este:

d \vec F_{1, 2} = I_2 d \vec l_2 \times \vec B_1 \!   (1)

Câmpul de inducţie \vec B_1, \! produs de I_1 \! în regiunea curentului I_2 \! este:

 \vec B_{1, 2} = \frac{\mu_0 I_1}{2 \pi R}\vec n_0   (2)

Înlocuind (2) în (1) obţinem:

d \vec F_1 = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2 \pi R} d \vec l_2 \times \vec n_0= -\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2 \pi R} d \vec l_2 \times \vec n \!   (3)

Forţa raportată la unitatea de lungime va fi:

\vec f_{1, 2} = - \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2 \pi R} \vec n. \!   (4)


Dacă curenţii I_1 \! şi I_2 \! sunt de sensuri contrare, \vec f_{1, 2} \! are acelaşi sens cu \vec n \! deci este repulsivă. Dacă I_1 \cdot I_2 >0, \! forţa este de atracţie.

Pe baza expresiei (4) se poate defini unitatea de măsură pentru intensitatea curentului electric în S.I. Se numeşte amper. Dacă se adoptă pentru vid şi aer ca:

\mu_0 = 4 \pi \cdot 10^{-7} \frac N m \!   (5)

atunci amperul este definit ca intensitatea unui curent electric constant, care menţinut în 2 conductori paraleli, rectilinii, de lungime infinită, situaţi in vid la distanţa de 1 m unul de altul, determină o forţă de interacţiune între aceştia de Nu s-a putut interpreta (eroare lexicală): 2 \cdot 10^{−7} \frac N m. \!


Vezi şi Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki