Fandom

Math Wiki

Fizică atomică

1.032pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share

Fizica atomică este o ramură a fizicii care se ocupă cu studiul proprietăţilor şi structurii atomilor, precum şi al interacţiei radiaţiei electromagnetice cu aceştia.

Vezi şi Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki