Fandom

Math Wiki

Evolventă

1.032pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share

Evolventa unui cerc Edit

Evolventa unui cerc.jpg

Evolventa de cerc este curba descrisă de un punct M aparţinând unei drepte \Delta \! care se rostogoleşte fără alunecare pe un cerc de rază r numit cerc de bază.

Evolventa are două ramuri cu punctul de întoarcere M_0 \! aflat pe cercul de bază. În afară de evolventa normală generată de punctul M ce se află pe dreapta \Delta \! se mai pot genera evolvente buclate atunci când punctul generator P este legat pe dreapta \Delta, \! dar în afara ei şi anume spre centrul O şi evolvente scurtate atunci când punctul generator N este legat de dreapta \Delta, \! dar în afara ei şi anume în exterior faţă de O.

Evolventa unei parabole Edit

Evolventa unei parabole 4.gif

Resurse Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki