FANDOM


Energia mecanică (notată W sau E) reprezintă energia unui corp capabil să efectueze un lucru mecanic datorită unor factori mecanici ca:

Energia cinetică (notată W_c, \; T \!) a unui corp este egală cu lucrul mecanic necesar pentru a-l scoate din repaus şi a-l aduce în starea de mişcare. De exemplu, dacă corpul de masă m aflat sub acţiunea unei forțe \vec F \! capătă viteza \vec v \! într-un timp t, în absenţa frecărilor, lucrul mecanic consumat este:

L = \int_0^t \vec F \cdot d \vec r = \int_0^t m \frac {d \vec v}{dt} \frac {d \vec r}{dt} dt = \int_0^t mv \; dv = \frac{mv^2}{2} = W_c. \!

În cazul vitezelor mari, energia cinetică este dată de teoria relativității restrânse:

W_c = mc^2  - m_0c^2, \!

reprezentând diferenţa dintre energia de mişcare a corpului (mc^2 \!) şi energia sa de repaus (m_0c^2 \!), unde:

m = \frac {m_0}{\sqrt {1- \frac {v^2}{c^2}}}, \!

c fiind viteza luminii.

Definirea energiei potentiale

Într-un câmp gravitațional, variaţia energiei potențiale (W_p \!) a unui corp de masă m este egală cu lucrul mecanic efectuat de forţa \vec F \! la deplasarea lui pe direcţie verticală:

W-h - W_0 = \Delta W_p = \int_A^B \vec f \cdot d \vec l = mgh, \!

dacă calculul se face pe o distanţă h relativ mică, când accelerația gravitațională g se poate considera constantă. În general, se consideră energia potenţială la suprafaţa Pământului nulă:

W_0 =0. \!


Resurse Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki