Fandom

Math Wiki

Energia câmpului magnetic

1.032pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share

Să considerăm o bobină de formă toroidală, formată din N spire şi alimentată la o tensiune electromotoare \varepsilon. \!

Energia electrică debitată de sursă în intervalul de timp dt \! este:

dW = \varepsilon \cdot i \mathit{dt}. \!

Pe seama acestei energii, în bobină ia naştere un câmp magnetic dH. \! Când curentul prin bobină variază de la zero la I, câmpul magnetic creşte de la zero la H şi corespunător variază şi fluxul magnetic. Apare o t.e.m. de autoinducție care tinde să echilibreze în fiecare moment t.e.m. a sursei. T.e.m. se poate scrie:

|\varepsilon_{i} | = L \frac{di}{dt}. \!

Energia electrică debitată de sursă şi înmagazinată în bobină sub formă de energie magnetică va fi:

W = \int_0^1 Li \mathit d i = \frac 1 2 LI^2. \!


Energie camp magnetic 2.png

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki