Fandom

Math Wiki

Ecuație diferențială omogenă

1.029pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

O ecuație diferențială omogenă este o ecuație diferențială de forma

y' = f \left ( \frac y x \right) , \!   (1)

unde f este o funcție continuă pe un interval I, \; 0 \not \in I. \!

Dacă notăm cu u = \frac y x \! și considerăm u = u(x) noua funcție necunoscută, rezultă y(x)= xu(x) \! și y' = u+ xu'. \! În urma acestei schimbări de funcție necunoscută, ecuația (1) devine o ecuație cu variabile separabile, anume:

 u+ xu' = f(u). \!

Cazul f(u) =u se reduce la o ecuație cu variabile separabile și se rezolvă ca mai sus. Putem deci presupune că f(u) \neq u \!

Separând variabilele obținem:

\frac {du}{f(u) - u} = \frac {dx}{x} \!

și mai departe:

\int \frac {du}{f(u) - u} = \ln |x| + \ln | \mathcal C |, \; \mathcal C \in \mathbb R^*. \!

Exemplu. Să se găsească soluția ecuației diferențiale

y' = \frac y x + \left ( \frac y x \right )^2, \; x \neq 0, \!

care îndeplinește condiția inițială y(2) = 1.

Notând cu u= \frac y x, \! obținem u+ xu' = u +u^2 \! sau xu' = u^2. \! Presupunem, în continuare, y \neq 0 .\! Ecuația diferențială xu' = u^2 \! se scrie sub forma \frac {du}{u^2} = \frac {dx}{x}. \! Integrând, rezultă:

-\frac 1 u = \ln |x| + \ln | \mathcal C|, \; \mathcal C \in \mathbb R^*. \!

și mai departe - \frac x y = \ln | \mathcal C| |x|, \; x \neq 0. \! Din această relație se obțin soluțiile corespunzătoare diferitelor condiții inițiale. Impunând condiția y(2) = 1, se obține | \mathcal C| = \frac {1}{2 e^2}, \! care conduce la - \frac x y = -2 - \ln 2 + \ln |x|, x \neq 0. \! Deoarece ne interesează cazul x \in (0, \infty), \! rezultă că soluția care îndeplinește condiția inițială y(2) = 1 este y= \frac {x}{2 + \ln 2 - \ln x}, \; x \in (0, 2e^2). \!

Also on Fandom

Random Wiki