FANDOM


Ecuația diferențială de tip Bernoulli este o ecuație diferențială de forma:

y' + P(x) y = Q(x)y^{\alpha}, \; \alpha \in \mathbb R \setminus \{ 0, 1 \}. \!   (1)

Presupunem că P și Q sunt funcții continue pe un interval I. Împărțind cu y^{\alpha}, \! pentru y \neq 0 ,\! obținem:

y^{- \alpha} y' + P(x) y^{1 - \alpha} = Q(x). \!

Dacă facem schimbarea de funcție y^{1 - \alpha} = z, \! unde z = z(x) este noua funcție necunoscută, rezultă (1 - \alpha) y ^{- \alpha} \cdot y' = z' \! și mai departe

\frac {z'}{1- \alpha} + P(x)z = Q(x). \!   (2)

Ecuația diferențială (2) este o ecuație diferențială liniară de ordinul întâi și se rezolvă în acest mod.

Exemplu. Să se găsească soluția generală a ecuației diferențiale :

y' - \frac {y}{3x} = \frac 1 3 y^4 \ln x, \; x \in (0, \infty). \!

Împărțind cu y^4 , \! pentru y \neq 0, \! rezultă y^{-4} \cdot y' - \frac {1}{3x} y^{-3} =\frac 1 3 \ln x. \!

Dacă notăm cu z= y ^{-3}, \! atunci z' = - 3 y^{-4} y' \! și ecuația devine:

 z' + \frac 1 x z = - \ln x. \!

Aceasta este o ecuație diferențială liniară de ordinul întâi, cu P(x) = \frac 1 x  \! și Q(x) = - \ln x. \!

Folosind formula y= e^{- \int P(x)dx} \left ( C + \int Q(x) \cdot e^{\int P(x)}dx \right ) (vezi ecuație diferențială liniară de ordinul întâi) obținem:

 z =e^{- \ln x} ( \mathcal C - \int \ln x e^{\ln x} dx) = \frac 1 x (\mathcal C - \int x \ln x dx) \!

și mai departe z = \frac {\mathcal C}{x} + \frac x 4 - \frac x 2 \cdot \ln x. \!

Așadar avem: y^{-3} = \frac {\mathcal C}{x} + \frac x 4 - \frac x 2 \cdot \ln x, \; x>0, \; y \neq 0. \!

Diferite soluții particulare se obțin precizând condițiile inițiale.

Familia Bernoulli
Jacob Bernoulli
Jacques Bernoulli
(Jakob Bernoulli)
(1654 - 1705)
Ecuația diferențială de tip Bernoulli
Numerele lui Bernoulli
Lemniscata lui Bernoulli
Operatorul Bernoulli
Inegalitatea lui Bernoulli
-frate- Johann Bernoulli
Jean Bernoulli
(Johann Bernoulli)
(1667 – 1748)
Identitatea lui Bernoulli
Regula lui Bernoulli
|
fiu
|
Daniel Bernoulli
Daniel Bernoulli
(1700–1782)
Legea lui Bernoulli
Teoria cinetică a gazelor
Teoria probabilităților

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.