FANDOM


Într-un câmp vectorial \vec E \! din domeniul de existenţă \Omega, \! se consideră un punct oarecare P_0 \in \Omega \! şi, în jurul lui, o suprafaţă închisă \Sigma \subset \Omega \! ce are un volum v_{\Sigma}. \! În analiza câmpului vectorial este interesant de ştiut dacă fluxul vectorului \vec E \! prin suprafaţa \Sigma \! ce înconjoară "îndeaproape" punctul P_0 \! este conservativ, adică dacă, în jurul punctului P_0, \! fluxul prin suprafaţa P_0 \in \Sigma \! este nul (\oint_{\Sigma} \vec E \cdot d \vec A=0 \!) sau - cu alte cuvinte - fluxului lui \vec E \! care intră prin \Sigma \! este egal cu cel care "iese" din această suprafaţă închisă. Atributul de conservativ al fluxului unui vector se referă numai la fluxul calculat prin suprafeţe închise; dacă fluxul printr-o astfel de suprafaţă este diferit de zero, înseamnă că în interiorul suprafeţei deschise \Sigma \! există surse de câmp (pozitive sau negative, după cum \oint_{\Sigma} \vec E \cdot d \vec A > 0 \! sau, respectiv, \oint_{\Sigma} \vec E \cdot d \vec A < 0 \!).


Vezi şi Edit

Resurse Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki