FANDOM


Definiţie. Fie funcţia f: U \rightarrow \mathbb R^p, \! unde U \subset \mathbb R^n \! este o mulțime deschisă şi fie punctul a \in U. \! Spunem că f este diferenţiabilă dacă există o aplicație liniară l: \mathbb R^n \rightarrow \mathbb R^p \! cu proprietatea:

f(a+h) = f(a) + l(h) + o(h). \!


Aplicaţia l, dacă există, este unică şi se numeşte diferenţiala lui f sau aplicaţia liniară tangentă a lui f în punctl a şi se notează df_a. \!

Spunem că f este continuu diferenţiabilă pe U sau că este de clasă \mathcal C^1, \! dacă este diferenţiabilă în orice punct din U şi aplicaţia asociată, df_a, \! este continuă.


Resurse Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki