FANDOM


Curba lui Viviani este curba obţinută din intersecţia unei sfere cu un cilindru circular drept care trece prin centrul sferei şi are raza jumătate din raza sferei. Să aflăm ecuaţiile parmetrice, considerând că sfera are centrul în origine, raza R iar cilindrul are generatoarele paralele cu Oz şi centrul în (\frac R 2, 0, 0) \!

Ecuaţia sferei este:

x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \!

iar a cilindrului:

\left (x - \frac R 2 \right )^2 + y^2 = \left ( \frac R 2 \right )^2
Cerc generator Viviani

Alegem ca parametru unghiul t în parametrizarea cercului după care cilindrul intersectează planul xOy:


\left \{
\begin{array}{lr}
x= \frac R 2 \cos t + \frac R 2 
\\
\; \; \; \; \;\; \; \; \; \;\; \; \; \; \;\; \; \; \; \; t \in [0, 2  \pi]
\\
y= \frac R 2 \sin t 
\end{array}
\right.

înlocuind în ecuaţia sferei obţinem:

\left ( \frac R 2 \cos t + \frac R 2 \right )^2 + \left ( \frac R 2 \sin t \right )^2 + z^2 = R^2
Curba Viviani

Făcând calculele rezultă:

z^2 = \frac {R^2}{2} (1 - \cos t) = R^2 \sin^2 \frac t 2

deci curba lui Viviani are ecuaţiile parametrice:


\left \{
\begin{array}{lr}
x= \frac R 2 \cos t + \frac R 2 
\\ \\
y = \frac R 2  \sin t)
\\ \\
z = \pm R \sin \frac t 2
\end{array}
\right .

 
t \in [0, 2 \pi]
 

Resurse Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki