FANDOM


Se mai numeşte şi baricentru [gr. barus "greu", ketron "indicator"].

Geometria maselor si centre de greutate 1.png Geometria maselor si centre de greutate 2.png Geometria maselor si centre de greutate 3.png Geometria maselor si centre de greutate 4.png

Aplicaţii Edit

Problema 1 Edit

Dacă centrul de greutate al uinui patrulater inscriptibil este şi centrul cercului circumscris, atunci patrulaterul este dreptunghi.

Soluţie. Centrul de greutate este caracterizat de egalitatea:

\overrightarrow {GA} +\overrightarrow {GB} +\overrightarrow {GC} +\overrightarrow {GD}=0 \!

Deci \overrightarrow {OA} +\overrightarrow {OB} =-(\overrightarrow {OD} + \overrightarrow {OC}). \! De aici rezultă că \overrightarrow {OM} = -\overrightarrow {ON}  \! ceea ce ne spune că O, M şi N sunt coliniare şi cum AB \perp OM \! şi CD \perp N, \! va rezulta că AD \| BC \! şi deci patrulaterul ABCD este paralelogram inscriptibil deci dreptunghi.

Problema 2 Edit

Centru de greutate fig 1.png

Fie ABCDE un pentagon convex. Numim dreaptă centrată o dreaptă care trece prin centrul de greutate al unui triunghi format din trei vârfuri consecutive şi mijlocul laturii determinate de celelalte două. Să se arate că cele cinci drepte centrate sunt concurente.

Soluţie. Dacă G_1, G_2 \! sunt centrele de greutate ale triunghiurilor EAB şi respectiv CAB, iar P mijlocul segmentului CD şi Q mijlocul segmentului DE atunci, aplicând reciproca teoremei lui Thales în triunghiul EMC va rezulta că:

G_1G_2 \| MC \! şi \frac{G_1G_2}{EC}= \frac 1 3 \!   (1)

Deoarece QP este linie mijlocie în triunghiul EDC rezultă că:

QP \| EC \! şi QP=\frac 1 2EC  \!   (2)

Din (1) şi (2) rezultă că:

G_1G_2 \| QP \! şi \frac{G_1G_2}{QP}= \frac 2 3, \!

de unde dacă notăm \{H\} = G_1P \cap G_2Q. \! se deduce că G_2Q \! determină pe G_1P \! raportul constant:

\frac{G_1H}{HP} = \frac 2 3. \!

Analog şi celelalte drepte centrate vor trece prin H şi deci cele cinci drepte centrate sunt concurente. QED.

Vezi şi Edit

Resurse Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki