Fandom

Math Wiki

Caracteristică a unui logaritm

1.029pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Caracteristica unui logaritm este partea întreagă a logaritmului.

Exemplu: la logaritmul zecimal al unui număr întreg sau zecimal supraunitar, caracteristica este egală cu numărul cifrelor întregilor mai puţin una, iar la logaritmul unui număr zecimal subunitar, caracteristica este negativă şi reprezintă numărul zerourilor anterioare.

Denumirea a fost propusă de Briggs (1617).

Also on Fandom

Random Wiki