Fandom

Math Wiki

Calcul tensorial

1.032pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share

Calculul tensorial este o ramură a matematicii în care se studiază operaţiile cu tensori. Apariţia calculului tensorial a fost pregătită în secolul al XIX-lea prin cercetările legate de mecanica mediilor continue deformabile şi de dezvoltarea geometriei diferențiale.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki