FANDOM


Bitul [engl. binary "binar", digit "cifră"] este o unitate de măsură a gradului de nedeterminare, nedeterminare pe care o conţine un câmp de probabilitate format din două evenimente egal probabile. Este unitatea de măsură a cantităţii de informație.

Originea denumirii se explică prin faptul că, potrivit unei convenţii, o informaţie unitate se indică printr-una din cifrele 0 sau 1 (care alcătuiesc un sistem binar), fiecare cifră numindu-se cifră binară.

Exemplu: un şir de 5 semnale elementare formate din impulsuri (1) sau pauze (0) - ca: 11000, care reprezintă litera a în codul telegrafic - conţine o informaţie de 5 biţi.

Noţiunea şi denumirea au fost introduse de Claude Shannon (The Mathematical Theory of Communication, 1948).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki