Fandom

Math Wiki

Bit

1.029pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Bitul [engl. binary "binar", digit "cifră"] este o unitate de măsură a gradului de nedeterminare, nedeterminare pe care o conţine un câmp de probabilitate format din două evenimente egal probabile. Este unitatea de măsură a cantităţii de informație.

Originea denumirii se explică prin faptul că, potrivit unei convenţii, o informaţie unitate se indică printr-una din cifrele 0 sau 1 (care alcătuiesc un sistem binar), fiecare cifră numindu-se cifră binară.

Exemplu: un şir de 5 semnale elementare formate din impulsuri (1) sau pauze (0) - ca: 11000, care reprezintă litera a în codul telegrafic - conţine o informaţie de 5 biţi.

Noţiunea şi denumirea au fost introduse de Claude Shannon (The Mathematical Theory of Communication, 1948).

Also on Fandom

Random Wiki