FANDOM


Binormala [lat. bis "de două ori", normală] este normala la o curbă, perpendiculară pe planul osculator al curbei în acel punct.

Pentru o curbă dată prin ecuaţiile parametrice: x=x(t), \; y=y(t), \; z=z(t), \! ecuaţiile binormalei sunt:

\frac{X-x}{y'z''-z'y''} = \frac{Y-y}{z'x''-x'z''} = \frac{Z-z}{x'y''-y'x''}, \!

unde x, y, z \! şi derivatele lor sunt luate în punctul considerat.

Noţiunea de binormală a fost introdusă de Euler (1782), iar denumirea a fost propusă de Barré de Saint-Venant (1845).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki