Fandom

Math Wiki

Binormală

1.029pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Binormala [lat. bis "de două ori", normală] este normala la o curbă, perpendiculară pe planul osculator al curbei în acel punct.

Pentru o curbă dată prin ecuaţiile parametrice: x=x(t), \; y=y(t), \; z=z(t), \! ecuaţiile binormalei sunt:

\frac{X-x}{y'z''-z'y''} = \frac{Y-y}{z'x''-x'z''} = \frac{Z-z}{x'y''-y'x''}, \!

unde x, y, z \! şi derivatele lor sunt luate în punctul considerat.

Noţiunea de binormală a fost introdusă de Euler (1782), iar denumirea a fost propusă de Barré de Saint-Venant (1845).

Also on Fandom

Random Wiki