Fandom

Math Wiki

Binomul lui Newton

1.029pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Comments9

Binomul lui Newton este formula care furnizează dezvoltarea puterii unui binom:

(a+b)^n=C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + C_n^2 a^{n-2}b^2 + \cdots + C_n^{n-1}a b^{n-1} + C_n^n b^n. \!

Formula era cunoscută de Omar Khayyam (c. 1100) pentru n \in \mathbb N, \! iar Newton (1665) şi J. Gregory au extins-o asupra exponenţilor reali.

Cauchy a generalizat formula pentru b complex, iar Abel a considerat cazul când şi n este complex.

Notiuni introductive despre binomul lui Newton 1.pngNotiuni introductive despre binomul lui Newton 2.png

Also on Fandom

Random Wiki