Fandom

Math Wiki

Axă centrală

1.032pages on
this wiki
Add New Page
Comment1 Share

Axa centrală a unui sistem de forţe este locul geometric al punctelor pentru care momentul rezultant al sistemului de forţe este minim.

Notând X, Y, Z \! şi L, M, N \! proiecţiile, pe axele unui reper cartezian trortogonal, ale rezultantei şi, respectiv, ale momentului rezultant faţă de originea reperului, ecuaţiile axei centrale sunt:

\frac{L- yZ+ zY}{X}= \frac {M-zX+xZ}{Y} = \frac{N-xY+yX}{Z}. \!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki