FANDOM


Analiza numerică (numită şi calcul numeric) este un capitol al matematicii având ca obiect rezolvarea efectivă a ecuaţiilor, a sistemelor de ecuaţii, a ecuaţiilor diferenţiale etc., care apar în ştiinţele tehnice sau în alte domenii ce utilizează matematica.

Pentru rezolvarea aproximativă a unor ecuaţii de forma f(x)= 0, \! se poate utiliza, de exemplu metoda coardei sau metoda tangentei. În perioada modernă, analiza numerică a căpătat o dezvoltare deosebită şi s-a îmbogăţit cu aspecte noi datorită calculatorului.

Şcoala românească de analiză numerică îşi datorează dezvoltarea lui Grigore Moisil şi Tiberiu Popoviciu.


În analiza numerică sunt tratate subiecte ca: diferenţe finite, teoria interpolării, derivare numerică, integrare numerică, ecuaţii neliniare.

Resurse Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki