FANDOM


Analiza numerică (numită şi calcul numeric) este un capitol al matematicii având ca obiect rezolvarea efectivă a ecuaţiilor, a sistemelor de ecuaţii, a ecuaţiilor diferenţiale etc., care apar în ştiinţele tehnice sau în alte domenii ce utilizează matematica.

Pentru rezolvarea aproximativă a unor ecuaţii de forma $ f(x)= 0, \! $ se poate utiliza, de exemplu metoda coardei sau metoda tangentei. În perioada modernă, analiza numerică a căpătat o dezvoltare deosebită şi s-a îmbogăţit cu aspecte noi datorită calculatorului.

Şcoala românească de analiză numerică îşi datorează dezvoltarea lui Grigore Moisil şi Tiberiu Popoviciu.


În analiza numerică sunt tratate subiecte ca: diferenţe finite, teoria interpolării, derivare numerică, integrare numerică, ecuaţii neliniare.

Resurse Edit