FANDOM


Algebra liniară este o ramură a algebrei care se ocupă în special cu funcţiile liniare şi cu sistemele de funcţii liniare. Noţiunea de sistem de funcţii liniare are ca generalizare noţiunea de aplicație liniară între două spaţii liniare.

Problemele algebrei liniare au apărut în legătură cu rezolvarea sistemelor de ecuaţii liniare. Operaţiile cu forme liniare (adunarea, înmulțirea cu un scalar, substituirea) conduc la operaţii cu matrici, obţinându-se astfel algebra matricilor peste un inel. Matricile, formând un inel, prezintă asemănări, dar şi deosebiri cu numerele, precum şi o structură mai bogată (înmulţirea nu este comutativă, nu orice matrice este inversabilă, ş.a.).

Întrucât orice aplicaţie liniară este caracterizată printr-o matrice, teoria matricilor, parte importantă a algebrei liniare, constituie aparatul utilizat pentru formularea şi rezolvarea problemelor ei.

Algebra liniară s-a dezvoltat şi prin analogie cu studiul vectorilor în plan sau în spaţiu, apărând astfel noţiunea de produs scalar, legată de proprietăţi topologice, care la rândul acesteia înzestrează spaţiul liniar cu o topologie naturală.

Algebra liniară este utilizatată de algebră, analiză matematică, geoemetrie, precum şi de fizică.


Notiuni de algebra liniara 1 Notiuni de algebra liniara 2 Notiuni de algebra liniara 3 Notiuni de algebra liniara 4 Notiuni de algebra liniara 5 Notiuni de algebra liniara 6

Resurse Edit