FANDOM


Actinometrul este un aparat cu ajutorul căruia se măsoară intensitatea radiaţiei solare sau a altor surse de energie radiantă (ex. cuptoare de topit şi prelucrat metale sau sticlă).

Un tip des utilizat de actinometru, bazat pe transformarea energiei radiante în energie electrică, foloseşte o baterie de termocuple. Sudurile de o polaritate a acesteia sunt expuse iradierii, iar celelalte sunt ferite de iradiere. Astfel, în circuitul electric ia naştere o forţă electromotoare, care poate fi măsurată cu ajutorul unui milivoltmetru. Prin stabilirea unei corelaţii între intensitatea radiaţiei şi forţa electromotoare, milivoltmetrul poate fi etalonat direct în unităţi de intensitate a radiaţiei (J \cdot m^{-2} \cdot s^{-1} \! sau cal \cdot cm^{-2} \cdot min^{-1} \!). Cuplat cu un heliostat, aparatul poate funcţiona ca actinograf.

Vezi şi Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki