FANDOM


LHC hall

Tunelul principal al Large Hadron Collider, cel mai mare accelerator de particule

Acceleratorul de particule este o instalaţie complexă cu ajutorul căreia particulele încărcate electric sunt accelerate sub acţiunea câmpurilor electrice şi magnetice, până la energii cinetice foarte mari. Este utilizat la studiul particulelor elementare şi al structurii nucleului atomic.

Clasificare Edit

Accelerator cu focalizare slaba

Variaţia vitezei în funcţie de fază la acceleratorul cu focalizare slabă

  • după forma traiectoriei (rectilinie, curbilinie) descrise de particule

    - liniare
    - ciclice

    - directe
    - de inducţie
    - rezonante
    - cu undă progresivă

  • după domeniul de energii imprimate particulelor:

    - relativiste
    - nerelativiste

    - electroni
    - protoni etc.

Schema acceleratorului Van de Graaff

Schema acceleratorului Van de Graaff

Accelerator liniar rezonant

Schema unui accelerator liniar rezonant

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki