Fandom

Math Wiki

Accelerație unghiulară

1.032pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share

Acceleraţia unghiulară (notată \gamma \!) este o mărime caracteristică mişcării curbilinii variate, reprezentând viteza de variaţie a vitezei unghiulare \omega: \!

\gamma = \frac{d \omega}{dt} = \frac{d^2 \alpha}{dt^2}, \!

în care  \alpha \! este unghiul (orientat) descris de raza vectoare. În SI se măsoară în unu pe secundă la pătrat.

Resurse Edit

Vezi şi Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki