FANDOM


Abundenţa izotopică (relativă) este raportul dintre numărul de atomi ai unui izotop dintr-un element şi numărul total de atomi ai tuturor izotopilor conţinuţi în elementul respectiv. Se exprimă, de obicei, în procente şi variază foarte puţin cu locul de provenineţă. Poate fi determinată experimental cu ajutorul spectrometrelor de masă.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki