FANDOM


(din lat. absorptio - "înghiţire")


În matematică Edit

Absorbţia este proprietatea unei perechi de operaţii f, g : M \times M \longrightarrow M, \! notate f(x, y) = x \circ y \! şi g(x, y) = x \perp y, \! astfel încât pentru orice x, y \in M \!:

x \circ (y \perp x) = x \!
x \perp (y \circ x) = x. \!


Într-o latice, conjuncţia şi disjuncţia au proprietatea de absorbţie. În corpul numerelor reale, înmulţirea şi împărţirea nu au această proprietate.


În fizică Edit

1. Proces de pătrundere a particulelor (molecule, atomi, sau ioni) unei substanţe (absorbit) într-o altă substanţă (absorbant).

2. Micşorare a energiei cinetice sau a numărului particulelor unui fascicul la trecerea printr-o substanţă.

3. Fenomen ce însoţeşte de obicei propagarea undelor (sonore sau electromagnetice) într-un mediu disipativ.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki